Σωματεία Εκμίσθωσης Ε.Ι.Χ. με Οδηγό, μέλη της υπό σύστασης
Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εκμίσθωσης Ε.Ι.Χ. οχημάτων με Οδηγό

Μέλη της Υπό σύστασης ομοσπονδίας

Σωματεία Εκμίσθωσης Ε.Ι.Χ. Με Οδηγό Κυκλάδων – Κέρκυρας – Ρόδου – Χανίων – Ηρακλείου Κρήτης – Δωδεκανήσων

Δελτίο Τύπου

H χώρα μας σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία κατά την τελευταία δεκαετία έχει να επιδείξει ισχυρά νούμερα
στις αφίξεις τουριστών και πολλοί κάνουν λόγο για το ελληνικό θαύμα στη βιομηχανία του τουρισμού. Έτσι,
από τα περίπου 15 εκατομμύρια επισκέπτες που υποδέχθηκε η χώρα μας το 2010, πλέον ξεπερνάει τα 30
εκατομμύρια, δηλαδή διπλασιάζοντας σε απόλυτους αριθμούς τις επιδόσεις της.
Το παραπάνω γεγονός καθιστά σαφές ότι η τουριστική βιομηχανία καλείται να αντιμετωπίσει τη ζήτηση με
νέα δεδομένα. Παραδοσιακοί τρόποι εξυπηρέτησης σε όλο το φάσμα του τουρισμού οφείλουν να εξελιχθούν
και να προσαρμοστούν στις σύγχρονες ανάγκες.
Για τους παραπάνω λόγους και σύμφωνα με τις αιτιολογικές εκθέσεις 4093/2012 και 4512/2018
θεσμοθετήθηκαν οι υπηρεσίες εκμίσθωσης Ε.Ι.Χ. με οδηγό. Σύμφωνα λοιπόν με τις παραπάνω
εκθέσεις, οι υπηρεσίες που παρέχουν οι επιχειρήσεις εκμίσθωσης Ε.Ι.Χ. με Οδηγό εξυπηρετούν το
δημόσιο συμφέρον και συγκεκριμένα την αναβάθμιση του προσφερόμενου τουριστικού προϊόντος
και την κάλυψη των νέων αναγκών που έχουν δημιουργηθεί στην τουριστική αγορά. Ενώ ειδικά για
τα νησιά, τα οποία κατά την τουριστική περίοδο υποδέχονται το μεγαλύτερο μέρος των τουριστών, οι
υπηρεσίες των επιχειρήσεων μας καλύπτουν, επιπλέον, την έλλειψη μέσων μαζικής μεταφοράς και τις
ανάγκες των νησιών για εσωτερικές μετακινήσεις, έτσι ώστε να εξυπηρετείται ο μεγάλος αριθμός τουριστών.
Δυστυχώς, όμως, από το 2012 μέχρι σήμερα, οι κυβερνήσεις έχουν σταθεί απέναντι στις επιχειρήσεις
εκμίσθωσης Ε.Ι.Χ. με οδηγό, θέτοντας συνεχώς και νέα εμπόδια, θεσμοθετώντας αντισυνταγματικούς
περιορισμούς και επιβάλλοντας εξοντωτικά πρόστιμα και διοικητικές κυρώσεις, που υπερβαίνουν κάθε
μέτρο. Οι περιορισμοί αυτοί δεν εξυπηρετούν κανέναν απολύτως σκοπό δημοσίου συμφέροντος.
Είναι παράδοξο επίσης να παρατηρούμε από ορισμένους μια τάχα ευαισθησία στο ζήτημα της βέλτιστης
εξυπηρέτησης του τουριστικού κοινού ειδικά σε νησιά, την ώρα που οι υπηρεσίες εκμίσθωσης Ε.Ι.Χ. με
Οδηγό ναρκοθετούνται και πολεμούνται. Κι ενώ τα Ε.Ι.Χ. με οδηγό υφίστανται και παλεύουν σε μια άνιση
μάχη απέναντι σε μια πλήρως παράλογη και εχθρική νομοθεσία και ενώ επί το πλείστον οι επιχειρήσεις
εκμίσθωσης Ε.Ι.Χ. με οδηγό έχουν δώσει μια επιλογή και μια διέξοδο σε ανθρώπους που καλούνται να
επιβιώσουν επιχειρηματικά, την ίδια ώρα ακούγονται φωνές και απόψεις που επιμένουν να αγνοούν το

Σωματεία Εκμίσθωσης Ε.Ι.Χ. με Οδηγό, μέλη της υπό σύστασης
Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εκμίσθωσης Ε.Ι.Χ. οχημάτων με Οδηγό

Μέλη της Υπό σύστασης ομοσπονδίας

Σωματεία Εκμίσθωσης Ε.Ι.Χ. Με Οδηγό Κυκλάδων – Κέρκυρας – Ρόδου – Χανίων – Ηρακλείου Κρήτης – Δωδεκανήσων