´05/10/20
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου μας σύμφωνα με το καταστατικό του προσκαλεί τα μέλη του να καθορίσουν ημέρα και ώρα που θα τελέσουμε την πρώτη μας γενική συνέλευση.

Μετά τιμής
Το Διοικητικό Συμβούλιο.